Hebben jullie een gedragscode?

Jeugdduin2 hanteert een gedragscode waaraan alle vrijwilligers moeten voldoen. Ook hebben wij een vertrouwenspersoon voor ouders, kinderen en vrijwilligers.

Vertrouwenspersoon:
Alie Westdijk T: 020 624 65 58 (19.30-21.00 uur). E: aliewestdijk@jeugdduin2.nl